Fyzická ostraha objektů

Forma střežení vychází ze specifikace požadavku zákazníka a kriterií, která zákazník stanoví pro konkrétní střežený objekt. Pro výkon služby jsou zaměstnanci společnosti vybaveni buď služební uniformou nebo společenským oděvem, dále jsou vybaveni základními donucovacími prostředky (distanční tyč, pouta, slzotvorné prostředky) a na přání zákazníka mohou využívat i služební psy.


Zabezpečení kulturních akcí

Zajistíme bezproblémový průběh kulturních akcí, večírků a sportovních událostí s maximálním komfortem a vysokou úrovní pro vaše hosty. Zamezíte tak potencionálním incidentům u exklusivních rautů či večírků s uzavřenou společnosti, ale i festivalů a V.I.P. akcí.


Služby na vrátnici

Samozřejmou součástí naší nabídky jsou recepční služby poskytované samostatně nebo společně v rámci ostrahy a komplexu bezpečnostních služeb.


Ozbrojený doprovod

Zajistíme ozbrojený doprovod jakéhokoliv vašeho vozidla.
Osobního, nákladního atd.

Bodyguard

Pro zajištění osobní ochrany poskytujeme doprovod prostřednictvím osoby ovládající obranné hmaty a chvaty, ale i doprovod osoby se střelnou zbraní. Při všech těchto službách garantujeme dodržování principů nutné obrany a krajní nouze. Ochrana osoby může být dle povahy přímá, kdy bodyguard je v bezprostředním kontaktu s chráněnou osobou nebo vzdálená, kdy, pokud to možnosti dovolují, dohlíží chránící osoba na osobu chráněnou v anonymní vzdálenosti.


Monitorovací služby, zabezpečení

Nabízíme i možnosti střežení objektů technickými prostředky a zařízeními umístěnými ve střežených objektech. Jedná se o systémy EZS (elektronická zabezpečovací signalizace), EPS (elektrická požární signalizace) a CCTV (kamerové systémy - uzavřený televizní okruh).


Přeprava peněz a jiných cenností

Pro převoz a přepravu peněz, valut a dalších cenností zajišťujeme pečlivě vybírané zaměstnance , kteří mají speciální výcvik a podstupují pravidelné bezpečnostní prověrky. Transport peněz či dalších cenností můžete nechat plně v naší režii nebo se jej účastnit a využít naše zaměstnance ve formě ozbrojeného doprovodu. Naše společnost nese plné záruky za přepravované peníze a cennosti, a to od okamžiku jejich převzetí až do okamžiku jejich předání adresátovi
Poskytujeme všelijaké bezpečnostní služby dle vašeho přání a domluvy.
Naše společnost CAMRON PRAHA s.r.o. zajišťuje bezpečnostní služby po celé České Republice, ale také v zahraničí.
Objednat bezpečnostní službu


Detektivní služby

• Pátrání po důkazních materiálech pro soudní řízení
• Řešení problematické situace v podnikání
• Informace o společnících a obchodních partnerech
• Získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob
• Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
• Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství
• Pátrání po vozidlech
• Pátrání po dlužnících
• Hledání majetku a osob
• Sledování osob
• Pomoc při problémech v soukromém životě
• Řešení Vašich problémů s partnerem
• Detektivní kontrola nemocných zaměstnanců
• Odposlech
• Psychologické poradenství
• Dále poradenství k výše uvedeným činnostem
• A další služby dle přání klienta

Specifické detektivní služby

• Analýza DNA
• Analýza trestních spisů
• Bezpečnostní doprovody na služebních cestách do rizikových zemí
• Bezpečnostní chůva (diskrétní kontrola Vašich dětí přes mobilní telefon, GPS)
• Detektivní sledování osob a věcí v souladu se státním povolením
• Detektor lži (kriminalisticko-psychologický úkon ke zjištění relevantní pravdy)
• Kontroly proti odposlechům
• Kurýrní služby (utajená přeprava cenných a ceněných věcí se zvláštní ochranou a péčí)
• Obchodní zpravodajství (informace o konkurenci atd.)
• Ochrana před pronásledováním (stalking)
• Pátrání po dlužnících a jejich majetku (vymáhání dluhů)
• Služby soukromého vyšetřovatele

Naše detektivní služba působí v Praze, ale i po celé České Republice.
Ceny se pohybují individuálně, dle časové náročnosti a složitosti daného případu.
VEŠKERÉ KONZULTACE ZDARMA!
Objednat detektivní službu


Školení Strážný 68-008-E

Profesní kvalifikace "Strážný" je kvalifikace určena všem pracovníkům, kteři zajišťují činnost ostrahy majetku a osob. Tímto školením musí od 1.srpna 2012 disponovat každý bezpečnostní pracovník, bez rozdílu na typu smlouvy nebo vykonávané pozici.


Cena zkoušky: 1.800 Kč

Školení Detektiv 68-009-M

Profesní kvalifikace "Detektiv Koncipient" je kvalifikace určena pro pracovníky, kteří spolupracují při pátrání po osobách či věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Také shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Cena zkoušky: 2.200 KčAbsolvent rekvalifikačního kurzu obdrží "Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu" pro příslušnou pracovní činnost. Osvědčení má celostátní platnost. Pro větší kolektivy zájemců nabízíme rovněž možnost proškolení a vykonání zkoušky ve vámi určených prostorách, které budou pro tuto činnost vyhovující.
PRO BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY NABÍZÍME MNOŽSTEVNÍ SLEVY!
Objednat školení


Úklid rodinných domů a bytů

Naše firma Vám pomůže vybudovat čistý a uklizený domov. Provádíme úklid jednorázový i pravidelný úklid v intervalech a denní době, která Vám bude vyhovovat. Vyhotovíme cenovou kalkulaci a úklidový plán dle Vašich přání a potřeb.


Úklid kanceláří

Udržované kanceláře jsou vizitkou každé firmy proto zajišťujeme jednorázový nebo pravidelný úklid firemních prostor (všech typů) ať už se jedná o běžný úklid kanceláří, zdravotnických zařízení, prodejních prostor. Kromě toho pro vás zajistíme i úklid komerčních prostor, jakými jsou například banky, školy, obchodní centra, administrativní budovy. Po individuální domluvě se přizpůsobíme Vaší pracovní době. V případě potřeby zajistíme při úklidu kancelářských prostor odvoz a likvidaci kancelářského odpadu.


Mytí oken

Umyjeme okna, vyčistíme parapety, vyleštíme okenní rámy. Zejména se soustředíme na těžko přístupná a hůře viditelná místa (prostor okolo žaluzií, odvodňovací otvor), kde se často usazují nečistoty nebo dokonce vzniká plíseň. Kromě klasických oken umyjeme i výlohy a skleněné plochy.

Úklid bytových domů

Provádíme úklid bytových a činžovních domů, úklid společných prostor pro bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek a majitele domů. Pokud Vám nestačí jednorázová úklidová služba, provádí naše úklidová firma také úklidové práce, které můžete využívat v pravidelných intervalech. Úklidové práce provádíme s kvalitními čisticími prostředky, které se nejlépe hodí na ošetření daných ploch. Jsme schopni Vám zajistit úklid se zvláštními požadavky. Dohodě o ceně předchází předběžná prohlídka celého domu, na jejímž základě Vám připravíme cenovou nabídku.


Úklid průmyslových prostor

Úklid průmyslových prostor se liší od typu průmyslového odvětví, podle kterého je stanovena vhodná strojová technika, úklidové pomůcky a čisticí materiály. V oblasti průmyslu je poměrně těžká práce, při které vzniká velké množství odpadů i špíny. Je zde třeba podávat výkony a zároveň dbát na detaily. Proto se náš úklid průmyslových prostor zaměřuje na vytváření pořádku a čistého a zdravého prostředí, které neodrazuje, ale motivuje. Zdravá průmyslová zóna je totiž přímo úměrná efektivitě zaměstnanců, výrobě a ziskovosti podniku, a tak má pravidelný úklid průmyslových prostor své nepochybné přínosy.

Oblast úklidových služeb v nabídce CAMRON PRAHA s.r.o. je široká a závisí na vašem přání a požadavcích.
Objednat úklid